Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenki Świątecznej – Braniewo 2022
Powracamy z kolejną edycją wyjątkowego, świątecznego konkursu.


Przegląd odbędzie się 19 oraz 20 grudnia 2022 r. w Braniewskim Centrum Kultury.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia 2022 r.

REGULAMIN PRZEGLĄDU

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - OSOBY PEŁNOLETNIE

INFORMACJE O PTZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH