Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć 24 marca 2024 roku

na Plac ks. prał. Tadeusza Brandysa w Braniewie (Przed Bazyliką Mniejszą). O godzinie 12:30 odbędzie się prezentacja palm przed jury (obok sceny głównej).

REGULAMIN KONKURSU