Zapewniamy profesjonalną naukę emisji i intonacji głosu, odpowiedni dobór repertuaru, ukierunkowanie osobowości wokalnej, naukę prawidłowej pracy z mikrofonem, obycia scenicznego, a także udział w lokalnych oraz ogólnopolskich konkursach piosenki. Ponadto uczestnicy mają okazję wystąpić na wielu lokalnych oraz regionalnych imprezach organizowanych oraz współorganizowanych przez Braniewskie Centrum Kultury.

 

 

Zajęcia indywidualne, duety, zespoły wokalne. Dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych.