Centrum Kultury

Naszym założeniem jest, aby kultura i sztuka w Braniewie stanowiła nie tylko atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego, ale była dla braniewian codziennością, z którą zaczną się utożsamiać. To, co stawiamy sobie za cel szczególnie istotny to udowodnienie, że Polska wschodnia nie musi należeć do kategorii C, właśnie dzięki czynnemu zaangażowaniu w rozwój artystyczny i kulturalny naszego miasta. Wspieranie lokalnych twórców należy do priorytetów Braniewskiego Centrum Kultury. Stąd, poza tzw. standardowymi przedsięwzięciami kulturalnymi podejmujemy się rzeczy wymagających od nas dalekosiężnego spojrzenia w przyszłość i połączenia wizjonerstwa z niesamowitą historią Braniewa, jego dziedzictwem oraz położeniem geograficznym. Wierzymy, że kultura może być źródłem rozwoju zarówno społecznego, intelektualnego, ale też gospodarczego. W tym celu integrujemy środowiska twórcze naszego regionu z sektorem biznesu. Najważniejsi dla nas są jednak wszyscy braniewianie. To dla nich z jednej strony prezentujemy w Braniewie najciekawsze zjawiska artystyczne kultury współczesnej, z drugiej zaś promujemy najcenniejsze produkty kulturalne miasta daleko poza jego granicami. Wszyscy inni są dla nas... równie ważni.

 

Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie
ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo
NIP 582 157 81 45
REGON 280 137 118


Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy, nr konta 14 8313 0009 0038 2207 2000 0010